Supervisió i Monitoratge

Controlem i supervisem l’estat dels servidors i estacions de treball per la teva tranquilitat.

Controlem l’estat dels teus equips i servidors periòdicament

El servei SPA de PROactiu és una solució de control i gestió remota que proporciona una visibilitat completa dels equips de la vostra empresa. Aquesta supervisió i monitoratge permet estar al capdavant de tot perquè pugueu evitar problemes futurs.

  • Alertes: Rebem notificacions sobre la disponibilitat, el rendiment i la seguretat dels dispositius.
  • Comprovacions de rendiment: Comprovació de l’estat del maquinari i el programari de les estacions de treball i dels servidors de diverses ubicacions de treball.
  • Supervisió de seguretat: Supervisem l’estat dels antivirus, els errors als registres d’esdeveniments i molt més.

Control PROactiu

  • Revisions en segon pla: Solució de problemes sense interrompre els usuaris finals ni provocar temps d’inactivitat mitjançant l’ús d’ordres remotes i scripts personalitzats.
  • Programació de tasques: Revisions programades perquè s’executin durant les hores fora de l’horari laboral, per no pertorbar la productivitat dels empleats ni provocar falses alarmes d’inactivitat.
  • Automatització i accions massives: Estandardització de les comprovacions, regles i tasques entre llocs, servidors i estacions de treball. Utilitzem eines d’automatització i scripts per ajudar-vos a realitzar accions massives automàticament a través de xarxes i llocs de treball.